Oturupon-ofun:Irikis

OTRUPON BALOFUN BABA BATE BABA FETO LODAFUN INLE.
LODAFUN OLONU ADIFAFUN OBATALA, ATI OYA.
ORUNMILA LORUGBO


FOROS