Okanran-ogunda:Irikis

OKANA OGUNDA SHUKUDU ILE DIDE ABASHE KEREDI IREWO SHASHA AWO ELEPANAPA EYELE LEBO. ASHO FUN FUN, ABO, OMO FUN FUN OÑI OWO MEYO, ERU KAFEREFUN OGGUN ATI OBATALA.

FOROS