Ofun-oturupon:Irikis

OFUN BATRUPON MOYETE TE MOMO TENTE MANA OYUORO UNFO KEKE ADIFAFUN TOYE TINSHOMA ORO LEBO. EYA ORO, EYELE, ETU LEBO.
IFA NI MAFEREFUN ESHU, SHANGO ATI OGGUN.