Owonrin-Meji:Irikis

OJUANI MEYI BABA OROGUN NI MOUN ORI YEKO ADIFAFUN AKITIFA, ADIFAFUN ARONI, MAMA FOROSILE AKITIFA, ADIE SINKENA ELEBO.


FOROS