Iwori-Obara:Irikis

IWORI JOBERE OUN BEREYO OUN TIROLA OUN TIROLO IYE
TIMODE AYE OUN BERE LEKE UJU ADIFAFUN YALORDE
EYEBEMEKUN YEWA YOKO YEWA EURE ELEBO.
KAFEREFUN ORUNMILA, YALORDE ATI SHANGO. MAREREFUN
ELEGBARA.